Pluggat

Glasögon

Camilla Markus

Medie- och kommunikationsvetenskap

Högskolan Dalarna

Media- och kommunikationsvetenskap – Filosofie kandidat.
Jag läste media- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot manusskrivande. Gick även kurser inom digital bildhantering och 3D-grafik. Övriga kurser jag läst är litteraturvetenskap, socialantropologi och – lite udda i sammanhanget – idrottsfysiologi.

Webbdesign

Högskolan i Jönköping

Webbdesign:
Betydelsen av användbarhet,utvecklingsstrategi och målgrupper.
Innehållsdesign, Webbplatsdesign, Webbplatsstruktur
Kognition
Språkets användning och grafisk design
HTML, CSS
Bildhantering

Övriga kurser och certifikat

  • DI Academy – Kundlojalitet och CRM – så får du trogna kunder i en datadriven värld
  • Google Ads Search Certification
  • Google Digitalakademin – grunderna i digital marknadsföring
  • Google – Activate customer-cenreic marketing
  • Google – Measure your customer-cenreic marketing
Certifiering Search Ads
Google My Business